Rimavská Sobota » Objekty Rimavská Sobota » Prevádzkovy areál »

Priemyselný areál s funkčnou infraštruktúrou a železničnou vlečkou - na predaj

Priemyselný areál s funkčnou infraštruktúrou a železničnou vlečkou - na predaj


cena dohodou
cena dohodou/m2

Kategória: Prevádzkovy areál - Predaj

Lokalita: Rimavská Sobota - Rimavská Sobota
(Prevádzkovy areál - Rimavská Sobota)

Zastavaná plocha: 18 950 m2

Úžitková plocha: 20 800 m2

Rozloha pozemku: 118 000 m2

Dátum aktualizácie: 13.9.2019

Identifikačné číslo:

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ NA : www.ppgemer.sk Ponúkame na predaj priemyselný areál PPGemer, ktorý sa nachádza v severnej časti okresného mesta Rimavská Sobota, hneď vedľa hlavnej dopravnej spojnice cesty I. triedy I/50 (Bratislava-Košice) a cesty I. triedy I/72 (R. Sobota – Tisovec). Plocha všetkých pozemkov predstavuje spolu výmeru 118.000 m2, z toho priamo areál tvorí 52.000 m2. Výmera pozemkov pod stavbami je 19.000 m2. Z hľadiska dopravného napojenia je areál napojený na štátnu cestu I.triedy I/72 R.Sobota – Tisovec vlastnou príjazdovou komunikáciou. Priamo do areálu je privedená vlastná koľajová vlečka, ktorá je vyústená do železničnej stanice R.Sobota. Priemyselný areál je napojený na existujúcu funkčnú infraštruktúru a to prívod pitnej vody, zemný plyn, elektrina, dažďová a splašková kanalizácia. VÝROBNÁ HALA je jednopodlažný objekt tvorený priečnym nosným rámovým prefabrikovaným železobetónovým systémom s obvodovými stenami zo spínaných siporexových panelov. Hala má pôdorysný rozmer 138 x 129,4 m. Rámy tvoria v pozdĺžnom smere sedem lodí s rozpätím 18,0 m. V priečnom smere sú trakty rozdelené stĺpami osovo po 6,0 m. V hale sa nachádzajú žeriavové dráhy pre mostové žeriavy a spolu 11 ks mostových žeriavov o nosnosti 5 t a 12,5 t. Strecha je jednoplášťová plochá neodvetraná. Presvetlenie vnútorného priestoru haly je riešené svetlíkmi a kopilitovými výplňami fasády. Súčasťou haly je z južnej strany umiestnený technický prístavok – jednopodlažný objekt tvorený prefabrikovanými železobetónovými skeletovými prvkami. Strešná konštrukcia je tvorená plochou jednoplášťovou neodvetranou strechou. Celková podlahová plocha objektu Výrobná hala je 16.532 m2, podlahová plocha technického prístavku predstavuje 1.151 m2, spolu potom 17.683 m2. NÁKLADNÁ VRÁTNICA je objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 7,0 x 16,0 m tvorený skeletovou prefabrikovanou konštrukciou s montovanými obvodovými a štítovými stenami z plynosilikátových panelov. Slúži na umiestnenie strážnej služby a ako pomocné priestory. V časti objektu je osadené ovládanie mostovej váhy umiestnenej v tesnej blízkosti objektu. Podlahová plocha objektu Nákladná vrátnica je 96,70 m2. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA je štvorpodlažná nepodpivničená budova s pultovou strechou, ktorá je súčasťou monobloku spolu s Výrobnou halou a technickým prístavkom s ktorými je komunikačne prepojená ale tvorí samostatný dilatačný celok. Nosnú konštrukciu tvorí prefabrikovaný ŽB montovaný skelet. Obvodový plášť je predsadený kombinovaný z pórobetónových prefabrikovaných panelov a ľahkého sendvičového plášťa na báze hliníkových a kovových profilov a skla. Objekt má pôdorysný rozmer na úrovni prízemia 25,5 x 26,5 m. Celková podlahová plocha Administratívnej budovy je 2.393 m2.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

PPGemer AV, s.r.o.

Mlynské nivy 36, Bratislava - mestská časť Ružinov
0903 Kliknite TU!